Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Elevråd

Karina Sørensen er kontaktlærer.

Elevrådets forretningsorden

Formål
Elevrådet får kendskab til demokratiets muligheder og form, så de kan øve sig i at gennemføre beslutninger på demokratisk vis. Det er vigtigt, at eleverne mærker og oplever, at den demokratiske proces kan føre til fælles beslutninger, fordi de som repræsentanter for alle elever på skolen bliver hørt og kan opnå forbedringer, som er til gavn for alle elever på skolen. Elevrådet varetager elevernes interesser og styrker elevernes indflydelse på skolen samt bidrager til et godt og trygt læringsmiljø.

Elevrådet medlemmer
• Elevrådet består af elever fra 4. til 9. klasse.
• Der vælges 1 repræsentanter og 1 suppleant fra hver klasse.
• Valg af elevrådet foretages i august måned.
• Man bliver valgt ind i elevrådet for et skoleår.
• Der er mødepligt for repræsentanterne til elevrådsmøderne.
• Såfremt en repræsentant er fraværende, skal suppleanten deltage i elevrådsmødet.
• Det er op til de enkelte klasser om suppleanten deltager sammen med repræsentanten.
• Suppleanten deltager med samme rettigheder som repræsentanter.

Afholdelse af møder
• Elevrådet holder møde ca. 1 gang pr. måneden.
• Elevrådet vælger selv formand og næstformand
• Der er elevrådsmøde den 2. tirsdag i hver måned kl. 12.00
• Repræsentanterne indsamler forslag til næste møde.
• Repræsentanterne informerer deres klasser om de igangværende tiltag.
• Kontaktlærer laver dagsorden samt referat i samarbejde med formand og næstformand.
• Kontaktlærer udarbejder referat af møderne.
• Referat sendes til elevrådet på teams samt ligger i Teams under ”Nymarken alle ansatte”
• Formand og næstformand deltager i skolebestyrelsesmøder.

Arbejdsopgaver
• På elevrådsmøderne drøftes dagligdagen på skolen.
• Der drøftes indkomne forslag fra skolens øvrige elever om ønsker til forandringer i hverdagen.
• Elevrådet deltager i forberedelser til diverse arrangementer for skolens elever.
• Repræsentanter har til opgave at formidle kontakten mellem elevrådet og de enkelte klasser.
• Repræsentanter og suppleanter holder sig opdateret i elevrådsgruppe på teams.

Vedtægtsændringer
• Vedtægter skal revideres hvert år af det nye elevråd.